Compos

Compos är samlingsnamnet på våra produkter som följer patienter och levererar strukturerad vårddata, beslutsstöd och nationella rapporter till bl a reumatologi, neurologi, pediatrik och dermatologi.

COMPOS PLATFORM

Compos är en grupp sammankopplade IT-verktyg som alla bidrar till att samla in och dela ut hälso- och sjukvårdsrelaterad information.

“It takes me 15 minutes to get a patient’s clinical history in a EMR, it takes me two minutes in COMPOS” – Melinda Magyari, MD PhD, Rigshospitalet Copenhagen

COMPOS QR QUALITY REGISTRIES

Compos QR är en utvecklad databastjänst för kvalitetsregister som används i kombination med andra delar av Compos eller fristående tillsammans med en inmatningsapplikation, ofta ett webbaserat formulär.

Information som samlas in anpassas efter register och diagnos. För registeransvariga finns en funktion för kvalitetsmonitorering som underlättar kvalitetsarbetet med patient- och besöksdata.

COMPOS DS DECISION SUPPORT

Beslutsstödet Compos DS är en tjänst för att följa patienter över tid. Användarna får tillgång till sammanställd strukturerad vårddata i grafisk form som visar mätdata, behandling och resultat. 

Beslutsstödet kan ses som ett komplement till ett journalsystem och är CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC som en medicinsk teknisk produkt. Compos DS ger en tydlig och effektiv uppdatering av patientstatus, översikterna kan användas som förklaringsmodell till patienten.

COMPOS PM PERSONAL MEASURMENTS

Compos PM är en grupp tjänster som patienter använder för att följa sig själva och för att lämna information till sina vårdgivare.

Tjänsten kan användas i kombination med de andra tjänster inom Compos men även som enskild applikation för att samla in egenregistrerade utfallsmått inom hälso- och sjukvård. Denna information utgör en viktig det av den sammanhållna bilden.

COMPOS SA STATISTICS AND ANALYSIS

Compos SA är en grupp tjänster är för att visualisera insamlad information och för att göra statistik. En användare kan själv göra rapporter och analyser på patienter på sin klinik.

För verksamhetsledning och forskning kan rapporter och statistik genereras från Compos statistikmodul. Vår Visualiserings och statistikplattform, VAP, skapar dynamiska diagram baserade på aktuell data från registret. Mätdata kan tas ut direkt från systemet eller i samarbete med oss. Vi medverkar även i konsulterande roll vid framtagning av rapporter baserade på aggregerad information från våra register.