Produkter & Tjänster

UTVECKLINGSPROJEKT

Att etablera ett kvalitetsregister kräver kunskap om diagnosen, patientgruppen och vad man vill registrera. Men det kräver också kunskap och erfarenhet om juridiska villkor, den nationella strukturen och hur kvaliteten säkerställs över tid.

Många av våra utvecklingsprojekt sker i nära samarbete med organisationer där vi tillsammans utvecklar och etablerar ett register som uppfyller alla de kraven.

Att det ges relevant information tillbaka är en av de viktigaste funktionerna i ett informationslagringssystem. Vi erbjuder avancerade rapport- och statistiktjänster i samarbete med våra kunder.  Att lära av trender och förstå vad som är aktuellt ökar intresset och viljan att bidra med information från vårdgivare och patienter.

Endovaskulär behandling av akut ischemisk stroke har fått stor aktualitet genom de nyligen publicerade resultaten av fem stora studier som övertygande visar den stora effekten av behandlingen hos patienter med stor central kärlocklusion.

Endovaskulär behandling av akut
ischemisk stroke har fått stor aktualitet genom de nyligen publicerade
resultaten av fem stora studier som
övertygande visar den stora effekten av behandlingen hos patienter med stor central kärlocklusion. EVAS-registret årsrapport 2014

 

KVALITETSREGISTER I FORSKNINGSFRONTEN

Carmona AB är utvecklingspartner och levererar IT-plattformar till ett flertal kvalitetsregister som är i den absoluta forskningsfronten inom sina professioner. 

Genom vår IT-plattform utvecklas behandlingsriktlinjer och praxis fortare, med faktiska patientutfall som underlag för de beslut som tas i den dagliga vården. Detta leder till ett stort antal publicerade artiklar baserade på information från kvalitetsregistren men också till stora besparingar av läkemedelskostnader, bättre behandlingar och en ökad patientinkludering.

Patienten vet saker om sin hälsa som ingen annan vet, det påverkar valet av behandling likaväl som det säger något om hur väl den pågående behandlingen fungerar. Carmona har stöd för patientmedverkan i sina kvalitetsregister och beslutsstöd. Tiotusentals patienter använder våra system för att få en känsla av sammanhang och kontroll över sin vardag som kroniskt sjuka.