Om Carmona

Carmona vill göra hälso- och sjukvård mer specialiserad, samtidigt som den blir mer tillgänglig. Vi har en idé om att IT-system ska underlätta för den högspecialiserade vården, samtidigt som relevant information ska finnas tillgänglig vid varje tillfälle, oberoende av vem eller vilka som skapat den.

Denna till synes omöjliga kombination är fullt möjlig när vi börjar använda kunskap om komplexa system för att hantera dem och slutar nyttja begreppet komplexa system som en ursäkt för att inte göra de förändringar som behövs. På så sätt tas forskning och kliniska framsteg snabbt tillvara samtidigt som det sprids till andra och blir till ny praxis.

Inom hälso- och sjukvård utvecklas hela tiden ny kunskap och det finns ett behov av att kunna dela med sig av sina egna erfarenheter och ta del av andras. Ett sätt som detta görs på är genom kvalitetsregister. Dessa register är samlad dokumentation från miljoner vårdtillfällen och rätt använda räddar de liv, besparar lidande, påskyndar tillfriskande och hjälper till att förstå var tid och pengar gör mest nytta.

Vår Carmona-bonsai på kontoret i Halmstad.

Carmona AB Styrelse

Ordförande: Tony Karlsson
Ledamot: Gunnar Severinson
Ledamot: Lars-Peter Harbring
Ledamot: Urban Jansson
Adjungerad ledamot: Richard Grönevall, VD

Carmona är ett ägarlett företag och drivs med långsiktighet och en ambition att bidra till branschen med bästa tillgängliga kompetens, tjänster och produkter. Carmona har sedan bolaget grundades varit delaktig i och bidragit till utvecklingen av svenska kvalitetsregister. De första tjänsterna för forsknings- och kvalitetsregister levererades av Carmona redan 1991.