Om Carmona

Carmonas uppdrag är att erbjuda anpassade lösningar för kommunikation och kunskapsutveckling till patienter, vårdprofessionella och andra aktörer.

 

Det handlar om förtroende: Vi ska vara en långsiktig partner med våra kunder och användare.

Vi tror på en ljus framtid: Det finns så mycket kvar att göra för att varje person med behov av vård ska få just den vård som är optimal.

Vi tror på samarbete: Bara tillsammans med andra kan hela kedjan knytas ihop och ge patienten den bästa möjliga vardagen.

Inom hälso- och sjukvård utvecklas hela tiden ny kunskap och det finns ett behov av att kunna dela med sig av sina egna erfarenheter och ta del av andras. Ett sätt som detta görs på är genom kvalitetsregister. Dessa register är samlad dokumentation från miljoner vårdtillfällen och rätt använda räddar de liv, besparar lidande, påskyndar tillfriskande och hjälper till att förstå var tid och pengar gör mest nytta.

Vår Carmona-bonsai på kontoret i Halmstad.

Carmona AB Styrelse

Ordförande: Tony Karlsson
Ledamot: Gunnar Severinson
Ledamot: Lars-Peter Harbring
Ledamot: Urban Jansson
Adjungerad ledamot: Richard Grönevall, VD

Carmona är ett ägarlett företag och drivs med långsiktighet och en ambition att bidra till branschen med bästa tillgängliga kompetens, tjänster och produkter. Carmona har sedan bolaget grundades varit delaktig i och bidragit till utvecklingen av svenska kvalitetsregister. De första tjänsterna för forsknings- och kvalitetsregister levererades av Carmona redan 1991.