Bibliotek

Här samlar vi länkar, artiklar och dokument som vi tycker är värda att spara och att dela med oss av.

Vy:

Sortera:

Filtrera via taggar

Årsrapport från Svenska Neuroregister 2015-2016

Carmona är IT-partner till Svenska Neuroregister.

http://www.neuroreg.se/Content/files/till%20hemsidan%20Årsrapport%20NEUROreg%202015-2016%20(3)%20(1).pdf

Årsrapport 2015 från SRQ – Svensk Reumatologis Kvalitetsregister

Carmona levererar IT-systemen som används av SRQ.

http://srq.nu/srqny/wp-content/uploads/2016/08/rapport_till_webben.pdf

Kvalitetsregister och beslutssstöd

Rapport 2016-10-01 från QRC Stockholm som belyser de två begreppen och hur de bygger på varandra.
http://qrcstockholm.se/wp-content/uploads/2016/09/QRC_Rapport_Kvalitetsregister_och_beslutsstod_okt_2016.pdf

Registrera flera eller analysera mera?

Rapport från Vårdanalys 2014:9. En delutvärdering av satsningen på nationella kvalitetsregister.

http://www.vardanalys.se/Global/Rapporter%20pdf-filer/2014/2014-9-Registrera%20flera%20eller%20analysera%20mera-web.pdf

Handbok för utveckling av kvalitetsregister

Registercentrum Syd i Karlskona har publicerat en skrift till stöd för etablering av nya kvalitetsregister inom vården.

http://www.registercentrum.se/sites/…/handbok_for_utveckling_av_kvalitetsregister.pdf