Bibliotek

Här samlar vi länkar, artiklar och dokument som vi tycker är värda att spara och att dela med oss av.

Vy:

Sortera:

Filtrera via taggar

Svenskt företag skapar nationellt kvalitetsregister i Spanien

Sverige ligger genom de nationella kvalitetsregistren långt framme när det kommer till att samla in data från vården. Spanska neurologer har under de senaste åren utvärderat de svenska lösningarna och när man nu väljer att skapa liknande system som det i Sverige är det Carmona AB som får förtroendet.

 

meeting-madrid-sen_web

 

På bilden:

Jesús de Pedro Cuesta, MD PhD
Håkan Gunnerbeck, systemägare Carmona AB
Richard Grönevall, VD Carmona AB
Antonio Garcia Merino, MD, PhD, President of SEN
Oscar Fernandez, MD, professor of neuroscience, former President of SEN

SEN = Sociedad Española de Neurología

Nulägesrapport 2017

Nationella kvalitetsregister har publicerat sin nulägesrapport för 2017. http://kvalitetsregister.se/tjanster/omnationellakvalitetsregister/satsning20122016/nulagesrapport.2015.html

Årsrapport från Svenska Neuroregister 2015-2016

Carmona är IT-partner till Svenska Neuroregister.

http://www.neuroreg.se/Content/files/till%20hemsidan%20Årsrapport%20NEUROreg%202015-2016%20(3)%20(1).pdf

Årsrapport 2015 från SRQ – Svensk Reumatologis Kvalitetsregister

Carmona levererar IT-systemen som används av SRQ.

http://srq.nu/srqny/wp-content/uploads/2016/08/rapport_till_webben.pdf

Kvalitetsregister och beslutssstöd

Rapport 2016-10-01 från QRC Stockholm som belyser de två begreppen och hur de bygger på varandra.
http://qrcstockholm.se/wp-content/uploads/2016/09/QRC_Rapport_Kvalitetsregister_och_beslutsstod_okt_2016.pdf